KKO:2015:72 Kiinteistön kauppa – Vallintavirhe – Hinnanalennus – Kiinteistönvälitys – Vahingonkorvaus

Myyjä oli ilmoittanut ostajille, että kaupan kohde sijaitsi alueella, jolle oli hyväksytty kaavarunko, ja että kiinteistö oli siinä asuinkäyttöön tarkoitettua aluetta. Myyjä ei ollut kertonut, että osa kiinteistöstä oli kaavarungossa osoitettu uimaranta- ja venevalkama-alueeksi. Korkeimman oikeuden mukaan kiinteistössä oli maakaaren 2 luvun 18 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu vallintavirhe.

Ostajien kiinteistöstä maksama kauppahinta on ollut ostajien kiinteistölle antamaa arvoa suurempi sen vuoksi, etteivät he ole tienneet kaavarungon virkistysaluevarauksista ja niihin liittyvistä asumisviihtyvyyteen ja tenniskentän käyttöön liittyvistä riskeistä. Ostajilla oli oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tutustu Myös

Kiinteistökaupan purkaminen ja sen edellytykset

Kiinteistökauppa voidaan osapuolten tahdosta purkaa sopimuksella. Tällainen sopimus on tehtävä kiinteistökaupan määrämuodossa, ja huomioida tulee se, että purkaminen voi johtaa velvollisuuteen maksaa varainsiirtovero sekä alkuperäisestä

Lue Lisää »