KKO:2012:75 Kiinteistön kauppa – Hinnanalennus – Vahingonkorvaus Kiinteistönvälitys – Vahingonkorvaus – Saamisen vanhentuminen – Vapaamuotoinen katkaisutoimi

Aki P oli 27.3.2009 vireille tulleella kanteella vaatinut 26.4.1996 tehdyn kiinteistön kaupan johdosta hinnanalennusta ja vahingonkorvausta kiinteistön myyjältä Aili M:ltä ja vahingonkorvausta kaupassa kiinteistönvälittäjänä toimineelta Christina V:ltä. Asiassa on kysymys siitä, olivatko Aki P:n vaatimat saatavat vanhentuneet huomioon ottaen sen, että Aki P oli esittänyt reklamaation kiinteistön kaupassa olevasta virheestä Aili M:lle ja Christina V:lle lähettämissään 15.4.2005 ja 30.8.2006 päivätyissä kirjeissä.

Aki P oli kanteessaan vaatinut vahingonkorvauksena Aili M:ltä ja Christina V:ltä sanotun poikkeuslupahakemuksen aiheuttamista kuluista 1 994,84 euroa ja asian käsittelystä kuluttajariitalautakunnassa aiheutuneista kuluista 6 697,80 euroa. Nämä kulut olivat syntyneet vasta reklamaation lähettämisen jälkeen eikä niiden perustetta tai määrää ollut mainittu reklamaatiokirjeissä, joskin Aki P oli kirjeissään esittänyt vaativansa edunvalvontakulujaan oikeudessa. Kuten vanhentumisen katkaisemista koskevan säännöksen esitöissä todetaan vahingon tai hyvityksen liitännäisvaatimuksia ei tarvitse vanhentumista katkaistaessa ilmoittaa. Aki P:n sanotut vaatimukset olivat hinnanalennuksen ja siihen perustuvan vahingonkorvauksen selvittelystä aiheutuvia liitännäisiä kuluja, joiden osalta vanhentumisen katkaiseminen ei ole erikseen tarpeen.

Aki P oli edellä todetuin tavoin katkaissut kaupan teosta 26.4.1996 alkaneen sanotun kymmenen vuoden vanhentumisajan 15.4.2005 päivätyillä Aili M:lle ja Christina V:lle lähetetyillä kirjeillä. Lain mukainen kolmen vuoden vanhentumisaika on alkanut siitä, kun hän sai tiedon virheestä maaliskuussa 2005. Tämän määräajan hän oli katkaissut mainituin tavoin lähetetyillä 15.4.2005 ja 30.8.2006 päivätyillä kirjeillä. Aki P:n kanne oli tullut vireille 27.3.2009 eli kolmen vuoden kuluessa viimeksi tapahtuneen katkaisutoimen tekemisestä. Aili M:ltä ja Christina V:ltä vaaditut velat eivät olleet siten vanhentuneet.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tutustu Myös

Kiinteistökaupan purkaminen ja sen edellytykset

Kiinteistökauppa voidaan osapuolten tahdosta purkaa sopimuksella. Tällainen sopimus on tehtävä kiinteistökaupan määrämuodossa, ja huomioida tulee se, että purkaminen voi johtaa velvollisuuteen maksaa varainsiirtovero sekä alkuperäisestä

Lue Lisää »