KKO:2005:42 Maakaari – Maakaaren voimaanpanolaki – Ehdollinen tontti – Vakaa hallintaoikeus – Lainhuudatus

Helsingin kaupunki oli vuonna 1864 luovuttanut maa-alueen telakkatoiminnan harjoittamista varten. Alue oli kuulunut niihin maa-alueisiin, jotka kuningatar Kristiina oli vuonna 1643 lahjoittanut kaupungille. Vuonna 1875 alueelle oli vahvistettu asemakaava ja kaupunki oli vielä sen jälkeen luovuttanut telakkatoiminnan harjoittajalle lisäalueita. Alueista muodostunut määräala kuului nykyisin tonttiin, johon kaupungille oli ennen uuden maakaaren voimaantuloa myönnetty lainhuuto.

Kaupungille on myönnetty lainhuudot tontteihin ennen maakaaren voimaantuloa. Maakaaren voimaanpanosta annetun lain 18 a §:n 2 momentista ei seuraa, että kiinteistöön jo myönnetty lainhuuto tulisi julistaa mitättömäksi, jos kiinteistöön kohdistuu vakaa hallintaoikeus. Lainhuuto ei ole esteenä sille, että yhtiön vakaa hallintaoikeus tonttiin sisältyvään määräalaan kirjataan erityisenä oikeutena lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, eikä sille, että yhtiö voi käyttää oikeuttaan hyödykseen laissa säädetyllä tavalla.

Näin ollen asiassa ei ollut perusteita julistaa lainhuutoja mitättömäksi.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tutustu Myös

Kiinteistökaupan purkaminen ja sen edellytykset

Kiinteistökauppa voidaan osapuolten tahdosta purkaa sopimuksella. Tällainen sopimus on tehtävä kiinteistökaupan määrämuodossa, ja huomioida tulee se, että purkaminen voi johtaa velvollisuuteen maksaa varainsiirtovero sekä alkuperäisestä

Lue Lisää »